kosciololdKościół Matki Boskiej Ostrobramskiej dumnie wyrasta pośród otaczających go winnic i pól przy Depot Ln jako testament pozostawiony przez małą grupę imigrantów, którzy przybyli do Cutchogue z Polski w początkach 1900 roku. W 1908 roku założyli stowarzyszenie Św. Józefata w celu zorganizowania i wybudowania polskiej kaplicy, aby mogła służyć imigrantom sprawowaną liturgią w ich jedynie rozumianym ojczystym języku polskim. Ks. Ludwik Myszyński proboszcz parafii św. Izydora w Riverhead zwrócił się z prośbą do biskupa brooklińskiego o pozwolenie wybudowania kaplicy w Cutchogue. Na parceli sprzedanej przez Jana i Annę Orłowskich wybudowano kaplicę na południe od Main Rd i Eugene’s Street. Kaplica została ukończona 14 lutego 1909r. Życie parafialne rozwijało się bardzo bujnie. Oprócz stowarzyszenia Św. Józefata, powstawały nowe jak np. Kółko Różańcowe (1909), Towarzystwo Świętego Imienia (1946). W 1911 ks. Stefan Bartkowski został pierwszym proboszczem zamieszkującym w parafii i wtedy utworzono oficjalnie parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

 

Our Lady Of Ostrabrama churchW 1912 kaplica została przeniesiona na Depot Ln. W 1918 r. pożar zniszczył kaplicę. Poświęcenie kamienia węgielnego pod obecny kościół odbyło się w październiku 1919r. Biskup McDonnell, ordynariusz brooklinski konsekrował kościół w 1920r. w czasie uroczystej ceremonii, która skupiła prawie trzy tysiące wiernych.Duma z polsko-amerykańskiego dziedzictwa naszych parafian jest bardzo widoczna. 10 lipca 1976 roku z okazji uroczystej parady upamiętniającej 200-lecie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zorganizowanej przez miasto Southold parafia nasza uczestniczyła posiadając dwa wspaniałe rydwany. W lutym 1992r. ówczesny proboszcz ks. Ryszard Kopiński rozpoczął trud renowacji naszego kościoła. 13 listopada 1993 roku ordynariusz naszej diecezji ks. biskup John McGann dokonał uroczystego poświecenia odnowionego kościoła i później uczestniczył w spotkaniu z parafianami w sali Polish Independent Club w Riverhead. Uroczystość ta upamiętniała również 75-lecie obecnego kościoła. W czasie, kiedy parafią zarządzał ks. Władysław Rudnicki (1997-2007) jako administrator, dokonano renowacji wnętrza kościoła, dachu oraz sali pod kościołem. W tym czasie odremontowano również nasze organy piszczałkowe i teren wokół kościoła. 

Kiedy Ci nowy emigranci z Polski przyjechali do Cutchogue, przywieźli z sobą silną wiarę, kulturę i tradycyjne zwyczaje domowe, które z nieustającą cierpliwością i odwagą praktykowali w codziennym życiu, przyjmując równocześnie zwyczaje miejscowe pochodzące z różnych kultur mieszkającej tutaj społeczności. Obecnie trzeba stwierdzić, że Amerykanie polskiego pochodzenia wnoszą znaczący wkład w historię i teraźniejszość społeczności zamieszkującej North Fork na Long Island. W dalszym ciągu, pomimo, że mamy do czynienia z drugim, trzecim czy nawet czwartym pokoleniem pierwszych emigrantów, ich dzieci czują jakąś niezwykłą więź z naszą parafią, przyjeżdżając nawet z odległych stron USA, aby w naszej parafii przyjmować sakramenty, jak to czynili ich rodzice, dziadkowie czy pradziadkowie. Za tą więź z naszą parafią jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Proboszczami w naszej parafii byli: 

Ks. Stefan Bartkowski
1911 – 1914

schimmel

Ks. Charles Schimmel
1914 – 1917

bartkowski

Ks. Alexander
Cizmowski
1917 – 1919

aleksandercizmowski

Ks. Joseph Cizmowski
1919 – 1922

josephcizmowski

Ks. Ignacy Zbawiony
1922 – 1949

zbawiony

Ks. Frances Makowski
1946 – 1952

makowski

Ks. Alphonsus
Cizmowski
1952 – 1967

alphonsuscizmowski

Ks. Henry Gauer
1967- 1970

gauer

Msgr. Ks. John Cwalina
1970 - 1984

cwalina

Ks. Richard Kopinski
1984 – 1993

kopinski

Msgr. John Nosser
1993- 1997

nosser

Ks. Walter Rudnicki
1997 – 2007
(Administrator)

rudnicki

Ks. Marian Bicz
2007 - 2014

bicz

Ks. Stanislaw Wadowski
2014 -  

wadowski

obraz-articleObraz Matki Bożej Miłosiernej – Ostrobramskiej umieszczony został w Wilnie na bramie na początku XVII w. Słynący łaskami wizerunek Madonny namalowany został na deskach dębowych techniką temperową na podkładzie klejowo-kredowym. Obraz posiada wymiary 200 x 165 cm. Kto malował obraz – nie wiadomo. Niektórzy przypisują autorstwo Łukaszowi – artyście krakowskiemu, który namalował podobny obraz w 1624 dla kościoła Bożego Ciała w Krakowie. Według legendy posiada rysy Barbary Radziwiłłówny. Obecnie postać Maryi zakrywa błyszcząca złotem sukienka. Widoczna jest tylko wyrazista twarz i skrzyżowane na piersiach dłonie. Pod metalową sukienką Ostrobramska Pani ubrana jest w czerwoną tunikę z podwiniętymi rękawami. Szyja okryta jest szalem, a głowa białą chustą. Całą postać Maryi okrywa zielonkawo-błękitny płaszcz luźno zarzucony na głowę i ramiona. Tło obrazu ma odcień brązu. Wizerunek Matki Miłosiernej zasłonięty został srebrną, złoconą sukienką około 1671 r. 

kaplicaSrebrzysty półksiężyc z wygrawerowanym napisem "Dzięki Tobie składam Matko Boska za wysłuchanie próśb moich i proszę Cię Matko Miłosierdzia zachowaj mnie w łasce" znajdujący się w dolnej części obrazu jest wotum z 1849 r. Na całą kompozycję wizerunku Pani Ostrobramskiej składają się dwie korony (nałożona jedna na drugą). Korony są ze złoconego srebra, jedna barokowa dla Królowej Niebios, druga rokokowa dla Królowej Polski. Obraz Panny Świętej z Ostrej Bramy uroczyście był koronowany w dniu 2 lipca 1927 roku przez metropolitę warszawskiego kardynała Aleksandra Kakowskiego w obecności Józefa Piłsudskiego i Ignacego Mościckiego (do koronacji użyto nowych sporządzonych ze złota koron; korony te zaginęły w czasie II wojny światowej). Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej znajduje się w specjalnie wybudowanej kaplicy, znajdującej się w górnej części bramy. Pierwotnie powstaje kaplica drewniana wzniesiona przez oo. karmelitów w 1671, a w 1722 murowaną. W latach 1829-1830 dokonano restauracji kaplicy, a także w latach 1927-1932 oraz w 1993 przed wizytą Jana Pawła II. 

Kiedy Ci nowy emigranci z Polski przyjechali do Cutchogue, przywieźli z sobą silną wiarę, kulturę i tradycyjne zwyczaje domowe, które z nieustającą cierpliwością i odwagą praktykowali w codziennym życiu, przyjmując równocześnie zwyczaje miejscowe pochodzące z różnych kultur mieszkającej tutaj społeczności. Obecnie trzeba stwierdzić, że Amerykanie polskiego pochodzenia wnoszą znaczący wkład w historię i teraźniejszość społeczności zamieszkującej North Fork na Long Island. W dalszym ciągu, pomimo, że mamy do czynienia z drugim, trzecim czy nawet czwartym pokoleniem pierwszych emigrantów, ich dzieci czują jakąś niezwykłą więź z naszą parafią, przyjeżdżając nawet z odległych stron USA, aby w naszej parafii przyjmować sakramenty, jak to czynili ich rodzice, dziadkowie czy pradziadkowie. Za tą więź z naszą parafią jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Proboszczami w naszej parafii byli: 

 

Ks. Stefan Bartkowski
1911 – 1914

schimmel

Ks. Karol Schimmel
1914 – 1917 

 
bartkowski

Ks. Alexander Ciżmowski
1917 – 1919

 
aleksandercizmowski

Ks. Józef Ciżmowski  
1919 – 1922 

 
josephcizmowski

Ks. Ignacy Zbawiony
1922 – 1949 

 
 zbawiony

Ks. Franciszek Makowski
1946 – 1952

 
 makowski

Ks. Alfons Ciżmowski
1952 – 1967 

 
 alphonsuscizmowski  

KS. Henryk Gauer
1967- 1970

 gauer

Msgr. Ks. Jan Cwalina
1970 - 1984

 
 cwalina

Ks. Ryszard Kopiński
1984 – 1993 

 
 kopinski

Msgr. John Nosser
1993- 1997

 
 nosser

Ks. Władysław Rudnicki
1997 – 2007
(Administrator) 

 
 rudnicki

Ks. Marian Bicz
2007 - 2013

 
 bicz Ks. Stanislaw Wadowski
2013 -  
 wadowski