kosciololdKościół Matki Boskiej Ostrobramskiej dumnie wyrasta pośród otaczających go winnic i pól przy Depot Ln jako testament pozostawiony przez małą grupę imigrantów, którzy przybyli do Cutchogue z Polski w początkach 1900 roku. W 1908 roku założyli stowarzyszenie Św. Józefata w celu zorganizowania i wybudowania polskiej kaplicy, aby mogła służyć imigrantom sprawowaną liturgią w ich jedynie rozumianym ojczystym języku polskim. Ks. Ludwik Myszyński proboszcz parafii św. Izydora w Riverhead zwrócił się z prośbą do biskupa brooklińskiego o pozwolenie wybudowania kaplicy w Cutchogue. Na parceli sprzedanej przez Jana i Annę Orłowskich wybudowano kaplicę na południe od Main Rd i Eugene’s Street. Kaplica została ukończona 14 lutego 1909r. Życie parafialne rozwijało się bardzo bujnie. Oprócz stowarzyszenia Św. Józefata, powstawały nowe jak np. Kółko Różańcowe (1909), Towarzystwo Świętego Imienia (1946). W 1911 ks. Stefan Bartkowski został pierwszym proboszczem zamieszkującym w parafii i wtedy utworzono oficjalnie parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

 

Our Lady Of Ostrabrama churchW 1912 kaplica została przeniesiona na Depot Ln. W 1918 r. pożar zniszczył kaplicę. Poświęcenie kamienia węgielnego pod obecny kościół odbyło się w październiku 1919r. Biskup McDonnell, ordynariusz brooklinski konsekrował kościół w 1920r. w czasie uroczystej ceremonii, która skupiła prawie trzy tysiące wiernych.Duma z polsko-amerykańskiego dziedzictwa naszych parafian jest bardzo widoczna. 10 lipca 1976 roku z okazji uroczystej parady upamiętniającej 200-lecie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zorganizowanej przez miasto Southold parafia nasza uczestniczyła posiadając dwa wspaniałe rydwany. W lutym 1992r. ówczesny proboszcz ks. Ryszard Kopiński rozpoczął trud renowacji naszego kościoła. 13 listopada 1993 roku ordynariusz naszej diecezji ks. biskup John McGann dokonał uroczystego poświecenia odnowionego kościoła i później uczestniczył w spotkaniu z parafianami w sali Polish Independent Club w Riverhead. Uroczystość ta upamiętniała również 75-lecie obecnego kościoła. W czasie, kiedy parafią zarządzał ks. Władysław Rudnicki (1997-2007) jako administrator, dokonano renowacji wnętrza kościoła, dachu oraz sali pod kościołem. W tym czasie odremontowano również nasze organy piszczałkowe i teren wokół kościoła. 

Kiedy Ci nowy emigranci z Polski przyjechali do Cutchogue, przywieźli z sobą silną wiarę, kulturę i tradycyjne zwyczaje domowe, które z nieustającą cierpliwością i odwagą praktykowali w codziennym życiu, przyjmując równocześnie zwyczaje miejscowe pochodzące z różnych kultur mieszkającej tutaj społeczności. Obecnie trzeba stwierdzić, że Amerykanie polskiego pochodzenia wnoszą znaczący wkład w historię i teraźniejszość społeczności zamieszkującej North Fork na Long Island. W dalszym ciągu, pomimo, że mamy do czynienia z drugim, trzecim czy nawet czwartym pokoleniem pierwszych emigrantów, ich dzieci czują jakąś niezwykłą więź z naszą parafią, przyjeżdżając nawet z odległych stron USA, aby w naszej parafii przyjmować sakramenty, jak to czynili ich rodzice, dziadkowie czy pradziadkowie. Za tą więź z naszą parafią jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Proboszczami w naszej parafii byli: 

Ks. Stefan Bartkowski
1911 – 1914

schimmel

Ks. Charles Schimmel
1914 – 1917

bartkowski

Ks. Alexander
Cizmowski
1917 – 1919

aleksandercizmowski

Ks. Joseph Cizmowski
1919 – 1922

josephcizmowski

Ks. Ignacy Zbawiony
1922 – 1949

zbawiony

Ks. Frances Makowski
1946 – 1952

makowski

Ks. Alphonsus
Cizmowski
1952 – 1967

alphonsuscizmowski

Ks. Henry Gauer
1967- 1970

gauer

Msgr. Ks. John Cwalina
1970 - 1984

cwalina

Ks. Richard Kopinski
1984 – 1993

kopinski

Msgr. John Nosser
1993- 1997

nosser

Ks. Walter Rudnicki
1997 – 2007
(Administrator)

rudnicki

Ks. Marian Bicz
2007 - 2014

bicz

Ks. Stanislaw Wadowski
2014 -  

wadowski